Tag Archives: messagebox

เฟสบุ๊คทดสอบกล่องข้อความหลังชื่อ

มีผู้ใช้งานบ้างท่านเห็นการทดสอบ กล่องข้อความด้านหลังชื่อบัญชีของเพื่อนๆ เราเวลาค้นหาผ่าน Graph Search เป็นปุ่มที่มีข้อความแสดงว่า Message นะคับ เข้าใจว่าเฟสบุ๊คน่าจะออกแบบมาเพื่อให้เราสะดวกขึันเวลาส่งข้อความนะครับ เพื่อนๆ คนไหนเจอแล้วก็มาบอกกันบ้างนะครับ   ที่มา : Allfacebook.com

Read More »