Home / News / 22% ของเว็บไซต์ทั่วโลก มีการลิงค์เข้าหา Facebook

22% ของเว็บไซต์ทั่วโลก มีการลิงค์เข้าหา Facebook

ตามผลการเก็บข้อมูลของทาง Zyxt Labs จากเว็บไซต์ทั้งหมดประมาณ 1.3 พันล้านเว็บไซต์ ทำให้พบว่ามีเว็บไซต์จำนวนถึง 22% เลยทีเดียวที่ทำการลิงค์จาก Facebook มายังเว็บไซต์เหล่านี้ ที่ใช้กันเยอะรองลงมาก็จะเป็นการใช้งาน Open Graph ของ Facebook ซึ่งมีจำนวนถึง 8% ครับ

โดยทาง Matthew Berk ผู้ก่อตั้ง Zyxt Labs ได้กล่าวว่า ลักษณะการลิงค์ไปที่ Facebook ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ APIs ที่เป็นฟังก์ชันการกด Like ไปยัง Fanpage ของเว็บเหล่านั้นซะมากกว่า และมักจะมาคู่กับฟังก์ชันของ Twitter อีกด้วย

Comments

comments

About Takumi

Takumi
ร่วมก่อตั้ง ไทยเฟสบุ๊ค (ตั้งแต่ปี 2011) เพื่อเสนอวิธีการใช้งาน Facebook ในแบบฉบับภาษาไทย

Check Also

บราซิลสั่งปรับ Facebook เป็นเงิน 1.6 ล้านดอลลาร์

รัฐบาลบราซิลสั่งปรับ Facebook เป็นมูลค่ากว่า 1.6 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการสั่งปรับอันเนื่องมาจากกรณีของ Cambridge Analytica สำหรับกรณีของ Cambridge Analytica นี้ มีการประเมินกันว่าผู้ได้รับผลกระทบทั่วโลกน่าจะอยู่ที่ราว 87 ล้านคน …