Home / Tag Archives: App

Tag Archives: App

[ iOS ] ฝึกภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม TEDiSub

ช่วงนี้เห็นประเทศไทยมีกระแสเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สมาคมอาเซียนกันอย่างกระตือรือร้น (หรือเปล่า ?) ภาษาหนึ่งที่เป็นภาษาทางการที่คนทั่วโลกใช้สื่อสารกันคงไม่พ้นภาษาอังกฤษนะครับ วันนี้ผมก็เลยเอาโปรแกรมที่จะช่วยเพื่อนๆ ให้สามารถฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษมาแนะนำครับผม

Read More »

เลี่ยงเชียงแอปพลิเคชันบทสวดมนต์บน iPad

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความก้าวหน้านั้นทำให้หลายๆ คนรักความสะดวกสบาย ไม่มีเวลาเข้าวัดทำบุญทำทาน สวดมนต์ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์กัน แต่แล้วเลี่ยงเชียงก็นำเอาความก้าวหน้ามาประยุกต์ใช้ให้พุทธศานิกชนได้เข้าถึงธรรมะและบทสวดกันผ่านแอปพลิเคชันของ iPad

Read More »