Home / News / Facebook เริ่มหาวิธีกำจัดข่าวปลอมในเฟส

Facebook เริ่มหาวิธีกำจัดข่าวปลอมในเฟส

Facebook อัพเดทฟีเจอร์แก้ปัญหาข่าวปลอมอยู่เป็นระยะ ล่าสุดปรับอัลกอริทึมลดความสำคัญข่าวปลอม และเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี้เอง Facebook ปรับปรุงอีกครั้ง โดยข่าวไหนที่มีแนวโน้มจะเป็นข่าวปลอม ระบบจะปักหมุดข่าวนั้นว่าได้รับการโต้แย้งหรือ Disputed

นอกจากระบุว่า Disputed แล้วยังบอกด้วยว่าข่าวนี้ได้รับการโต้แย้งโดยใคร เช่น โต้แย้งโดย Snopes.com, Politifact เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัท third-party ของ Facebook รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงข่าว

เว็บไซต์ Gizmodo ทดลองหาแหล่งข่าวบางแหล่งจำนวน 2 บทความข่าว ที่ถูกแชร์กันมาทาง Facebook พบว่ามีระบุ Disputed ไว้ ซึ่งทั้งสองแหล่งข่าวเป็นที่รู้กันอยู่ว่ามักลงข่าวผิดๆ สำหรับฟีเจอร์ใหม่นี้จะยังไม่ครอบคลุมผู้ใช้ทุกคน จะมีเฉพาะผู้ใช้ในสหรัฐฯที่ใช้ได้

 

No Description
ภาพจาก Facebook

Photo: Getty

ที่มา Blognone

Comments

comments

About Takumi

Takumi
ร่วมก่อตั้ง ไทยเฟสบุ๊ค (ตั้งแต่ปี 2011) เพื่อเสนอวิธีการใช้งาน Facebook ในแบบฉบับภาษาไทย

Check Also

บราซิลสั่งปรับ Facebook เป็นเงิน 1.6 ล้านดอลลาร์

รัฐบาลบราซิลสั่งปรับ Facebook เป็นมูลค่ากว่า 1.6 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการสั่งปรับอันเนื่องมาจากกรณีของ Cambridge Analytica สำหรับกรณีของ Cambridge Analytica นี้ มีการประเมินกันว่าผู้ได้รับผลกระทบทั่วโลกน่าจะอยู่ที่ราว 87 ล้านคน …