Facebook เริ่มหาวิธีกำจัดข่าวปลอมในเฟส

Facebook อัพเดทฟีเจอร์แก้ปัญหาข่าวปลอมอยู่เป็นระยะ ล่าสุดปรับอัลกอริทึมลดความสำคัญข่าวปลอม และเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี้เอง Facebook ปรับปรุงอีกครั้ง โดยข่าวไหนที่มีแนวโน้มจะเป็นข่าวปลอม ระบบจะปักหมุดข่าวนั้นว่าได้รับการโต้แย้งหรือ Disputed

นอกจากระบุว่า Disputed แล้วยังบอกด้วยว่าข่าวนี้ได้รับการโต้แย้งโดยใคร เช่น โต้แย้งโดย Snopes.com, Politifact เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัท third-party ของ Facebook รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงข่าว

เว็บไซต์ Gizmodo ทดลองหาแหล่งข่าวบางแหล่งจำนวน 2 บทความข่าว ที่ถูกแชร์กันมาทาง Facebook พบว่ามีระบุ Disputed ไว้ ซึ่งทั้งสองแหล่งข่าวเป็นที่รู้กันอยู่ว่ามักลงข่าวผิดๆ สำหรับฟีเจอร์ใหม่นี้จะยังไม่ครอบคลุมผู้ใช้ทุกคน จะมีเฉพาะผู้ใช้ในสหรัฐฯที่ใช้ได้

 

No Description
ภาพจาก Facebook

Photo: Getty

ที่มา Blognone

Comments

comments

About Admin

ร่วมก่อตั้ง ไทยเฟสบุ๊ค (ตั้งแต่ปี 2011) เพื่อเสนอวิธีการใช้งาน Facebook ในแบบฉบับภาษาไทย

Check Also

Facebook จะหยุดแนะนำเนื้อหากลุ่มและเพจการเมือง ลดความแตกแยก

ในรายงานผลประกอบการของ Facebook ไตรมาส 4 นั้น Mark Zuckerberg ได้พูดถึงแนวทางการแสดงเนื้อหาทางการเมืองบน Facebook ที่อาจกระทบต่อการดูเนื้อหาบนหน้าฟีดของทุกคน คือ Facebook จะหยุดการแนะนำกลุ่มและเพจการเมืองบนหน้าฟีด ให้เนื้อหาทางการเมืองแสดงบนแพลตฟอร์มน้อยลง และเน้นการทำงานเพื่อสร้างพลังบวกและความใกล้ชิดของผู้คนมากขึ้น …