Home / News / iOS Developer Center on Facebook

iOS Developer Center on Facebook

iOS developer Center

Facebook ปรับปรุง SDK ในส่วนของนักพัฒนาฝั่ง iOS โดยการแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อๆ และพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการนำทางหรือ Navigation เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา

Facebook ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ใน developer blog เนื้อหาคร่าวๆ กล่าวว่า “ได้ทำการพัฒนา iOS Developer Center เสร็จแล้ว และได้รวบรวมเนื้อหาเข้าไว้เป็นหมวดหมู่หลักๆ อย่างเช่น การเข้าสู่ระบบ (Login), การแบ่งบัน (Sharing),และอื่นๆอีกหลายๆหมวด เพื่อให้ง่ายสำหรบนักพัฒนาในการค้นหา นอกจากนั้น Facebook ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวอย่างของแต่ละหัวข้อไว้ใน Github ( เป็นคล้ายๆ ที่รวบรวมโปรแกรม Open Source ของ Facebook) และจะมี Tutorial เพิ่มขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่ง ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมและ feedback เกี่ยวกับ iOS Developer Center  (คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปเบี่ยมชม iOS Developer Center)ได้แล้วตอนนี้ ”

 

ที่มา : Allfacebook

Comments

comments

About Tin

Tin
จบวิศวกรรมศาตร์คอมพิวเตอร์ มข.

Check Also

บราซิลสั่งปรับ Facebook เป็นเงิน 1.6 ล้านดอลลาร์

รัฐบาลบราซิลสั่งปรับ Facebook เป็นมูลค่ากว่า 1.6 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการสั่งปรับอันเนื่องมาจากกรณีของ Cambridge Analytica สำหรับกรณีของ Cambridge Analytica นี้ มีการประเมินกันว่าผู้ได้รับผลกระทบทั่วโลกน่าจะอยู่ที่ราว 87 ล้านคน …