Home / News / เฟสบุ๊คทดสอบกล่องข้อความหลังชื่อ

เฟสบุ๊คทดสอบกล่องข้อความหลังชื่อ

2013-07-02 15_31_50-Facebook Testing Message Buttons Next To Users’ Names In Graph Search Results_ -

มีผู้ใช้งานบ้างท่านเห็นการทดสอบ กล่องข้อความด้านหลังชื่อบัญชีของเพื่อนๆ เราเวลาค้นหาผ่าน Graph Search เป็นปุ่มที่มีข้อความแสดงว่า Message นะคับ เข้าใจว่าเฟสบุ๊คน่าจะออกแบบมาเพื่อให้เราสะดวกขึันเวลาส่งข้อความนะครับ เพื่อนๆ คนไหนเจอแล้วก็มาบอกกันบ้างนะครับ

 

ที่มา : Allfacebook.com

Comments

comments

About Tin

Tin
จบวิศวกรรมศาตร์คอมพิวเตอร์ มข.

Check Also

บราซิลสั่งปรับ Facebook เป็นเงิน 1.6 ล้านดอลลาร์

รัฐบาลบราซิลสั่งปรับ Facebook เป็นมูลค่ากว่า 1.6 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการสั่งปรับอันเนื่องมาจากกรณีของ Cambridge Analytica สำหรับกรณีของ Cambridge Analytica นี้ มีการประเมินกันว่าผู้ได้รับผลกระทบทั่วโลกน่าจะอยู่ที่ราว 87 ล้านคน …