Home / News / เฟสบุ๊คทดสอบกล่องข้อความหลังชื่อ

เฟสบุ๊คทดสอบกล่องข้อความหลังชื่อ

2013-07-02 15_31_50-Facebook Testing Message Buttons Next To Users’ Names In Graph Search Results_ -

มีผู้ใช้งานบ้างท่านเห็นการทดสอบ กล่องข้อความด้านหลังชื่อบัญชีของเพื่อนๆ เราเวลาค้นหาผ่าน Graph Search เป็นปุ่มที่มีข้อความแสดงว่า Message นะคับ เข้าใจว่าเฟสบุ๊คน่าจะออกแบบมาเพื่อให้เราสะดวกขึันเวลาส่งข้อความนะครับ เพื่อนๆ คนไหนเจอแล้วก็มาบอกกันบ้างนะครับ

 

ที่มา : Allfacebook.com

Comments

comments

About Tin

Tin
จบวิศวกรรมศาตร์คอมพิวเตอร์ มข.

Check Also

Facebook พัฒนาระบบ สื่อสารไร้เสียง

ในงานสัมมนา F8 ของ Facebook เมื่อวันที่ 18-19 เมษายนที่ผ่านมา มีการพูดถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่ทาง Facebook กำลังพัฒนาอยู่ หนึ่งในโปรเจ็กต์ที่ผมคิดว่าน่าทึ่งมากจนอยากบอกต่อคือ “ระบบคำพูดไร้เสียง” (Silent Speech …